Analityczny

PERTIME oferuje kompleksowe usługi w zakresie analizy obecnie istniejącej infrastruktury IT.
Obszar analizy obejmuje:

  • Warstwa Hardware.
  • Warstwa Software.
  • Warstwa Procesów.

Propozycja firmy bazuje na dużym doświadczeniu zespołu inżynierów w realizacji głównie dla projektów z sektora bankowego. Doskonała znajomość zagadnień infrastruktury hardware jak i software jest gwarancją świadczenia usług przez firmę PERTIME na najwyższym poziomie.


Warstwa Hardware

Obejmuje szczegółową analizę techniczną hardware oraz ocenę funkcjonowania aktualnie posiadanej przez jednostkę infrastruktury IT.
W ramach analizy weryfikowana jest moc obliczeniowa, oraz poprawność konfiguracji poszczególnych komponentów:

Infrastruktury serwerowej.

  • Infrastruktury macierzowej.
  • Infrastruktury sieciowej.
  • Analiza przestrzeni serwerowej wraz z kosztami utrzymania.

Wynikiem analizy jest rekonfiguracja środowiska pod aspekty zarówno wydajnościowe jak i bezpieczeństwa infrastruktury IT.


Warstwa Software

Obejmuje szczegółową analizę konfiguracji posiadanego oprogramowania przez jednostkę zarówno systemowego jak i biznesowego w odniesieniu do posiadanej platformy hardwareowej jak i do zastosowania biznesowego.

Wynikiem analizy jest przedstawienie koncepcji optymalnej konfiguracji oprogramowania zarówno systemowego jak i biznesowego. Przedstawienie korzyści wykonania rekonfiguracji zarówno finansowych jak i systemowych.


Warstwa Procesów

Obejmuje szczegółową analizę procesów biznesowych jak i procesów IT w odniesieniu do posiadanej infrastruktury IT (warstwa hardware) oraz wykorzystywanego oprogramowania (warstwa software), jakie posiada analizowana jednostka.

Wynikiem analizy procesowej jest przedstawienie koncepcji zmiany procesów zarówno biznesowych jak i procesów IT tak by w sposób kontrolowany mogły wykorzystywać w pełni posiadaną infrastrukturę. Powyższe zastosowanie przekłada się na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych w Infrastrukturę IT, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu procesów biznesowych.


Podsumowanie

Wielowymiarowe opracowanie analiz przekłada się na zaproponowanie działań operacyjnych w celu osiągnięcia celów biznesowych poprzez dostosowanie infrastruktury IT do celów biznesowych jednostki.
Dodatkowym elementem usługi jest analiza struktury kosztów i jakości usług zarówno wewnętrznego działu IT jak i usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, ocena możliwości optymalizacji kosztów i poprawy, jakości usług poprzez realizację wewnętrznych zmian, selekcję usługodawców, dostawców oprogramowania, dostawców infrastruktury IT.
Jednocześnie firma PERTIME świadczy wsparcie zarządu w negocjacji kontraktów i umów oraz pomoc w prowadzeniu przetargów.