Projektowy

Nasi eksperci służą pomocą przy optymalnym wyborze właściwej infrastruktury IT tak, aby projektowane rozwiązania spełniały wszystkie wymogi funkcjonalne i mogły być w przyszłości sprawnie rozbudowywane. Dobierając optymalne rozwiązanie IT bazujemy na zdobytym doświadczeniu zarówno z małych przedsiębiorstw jak i dużych instytucji finansowych, czy firm telekomunikacyjnych. Zaprojektowane rozwiązanie ma nie tylko pokrywać zapotrzebowanie IT ale również wpisywać się w strategię rozwoju firmy pod względem finansowym.

Usługi, które są realizowane przez naszych ekspertów:

  • Wsparcie przy określeniu celów projektów informatycznych.
  • Wsparcie przy uruchomieniu projektów informatycznych.
  • Wsparcie w przygotowaniu planu i harmonogramu wyboru dostawcy dla projektów informatycznych.
  • Przygotowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych.
  • Przygotowanie zapytania ofertowego.
  • Wsparcie w zakresie opracowania treści umowy z dostawcą, negocjacje zapisu umowy.
  • Zarządzanie projektem (prowadzenie projektu).
  • Zarządzanie portfelem projektów IT.
  • Wdrażanie rozwiązań informatycznych.
  • Przegląd powdrożeniowy projektu.